Grup de Post Comunió

Som un grup de noies i nois que ens hem decidit a continuar la Catequesis de Post Comunió. Hem format un grup on ens anem coneixent cada dia una mica més i procurem ser bons companys.
Volem conèixer més a Jesús i llegir més l’Evangeli per ser cada dia més amics d’Ell.
Seguim el Catecisme “Jesús és el Senyor”. Ens agraden les activitats, però especialment les dinàmiques perquè són divertides i ens ajuden a comprendre millor tot el que anem fent. També, entre tots fem algun moral i hem preparat un “recó de pregària” on preguem uns moments els dies que tenim Catequesis i així, poc a poc, ens diu la Catequista, que també hauríem de pregar en qualsevol moment del dia, perquè pregar és escoltar i parlar amb una persona que ens estima.
Així és la nostra Catequesi. Esperem continuar per conèixer cada dia més a Jesús.

© 2013  Equipo de comunicación Parroquial